Aliança Nacional per a la Salut dels Hispans

30 octubre 2011 - no hi ha comentaris . Publicat per de la Salut .

NAHH té com a objectiu millorar la salut de les comunitats hispanes i treballar amb altres per assegurar la salut per a tots. L'Aliança Nacional per a la Salut Hispana és la principal font nacional d'informació sobre la salut dels hispans i un defensor impulsada basada en la ciència i de la comunitat per a la salut.

Pàgina Web:

http://www.hispanichealth.org/ ~ ~ V

Traductor

Contacti amb nosaltres