Consell Sindical per a l'Avanç dels Llatinoamericans

30 octubre 2011 - no hi ha comentaris . Enviat per en Relacions Laborals .

LCLLA és un Nacional Hispano d'associació sindical que representa 1,4 milions de homes i dones hispans que treballen en 43 sindicats internacionals en 45 capítols en 17 estats i Puerto Rico. LCLAA s'esforça per aconseguir la dignitat social, la justícia econòmica i política, i l'augment dels nivells de vida per a tots els treballadors hispans.

Pàgina Web:

http://www.lclaa.org/ ~ ~ V

Traductor

Contacti amb nosaltres