Educació, els estudiants immigrants, els Estudiants Refugiats i Estudiants d'Anglès

30 octubre 2011 - no hi ha comentaris . Publicat per de Recursos per a l'Educació .

Aquest volum crida l'atenció sobre com els professors, tant a nivell de primària i secundària ensenyar, defensar, i aprendre de i sobre els estudiants immigrants, els fills dels immigrants, les seves famílies i dels refugiats i les seves famílies, molts dels quals també són estudiants de l'idioma anglès. Comú a totes les contribucions a aquest volum és la postura que els educadors i els professors poden millorar l'educació dels immigrants, refugiades i estudiants d'aprenentatge de l'idioma anglès.

Enllaç Web: http://nsse-chicago.org/yearbooks.asp?cy=2010

Educació, els estudiants immigrants, els Estudiants Refugiats i Estudiants d'Anglès

30 octubre 2011 - no hi ha comentaris . Enviat per en Enllaços externs .

Educació, els estudiants immigrants, els Estudiants Refugiats i Estudiants d'Anglès
Aquest volum crida l'atenció sobre com els professors, tant a nivell de primària i secundària ensenyar, defensar, i aprendre de i sobre els estudiants immigrants, els fills dels immigrants, les seves famílies i dels refugiats i les seves famílies, molts dels quals també són estudiants de l'idioma anglès. Comú a totes les contribucions a aquest volum és la postura que els educadors i els professors poden millorar l'educació dels immigrants, refugiades i estudiants d'aprenentatge de l'idioma anglès.

http://nsse-chicago.org/yearbooks.asp?cy=2010

Traductor

Contacti amb nosaltres