Dra Mara Sidney | Afiliat de la Facultat

3 novembre 2011 - no hi ha comentaris . Publicat per de Personal .

Mara Sidney

Dra Mara Sidney és un científic experimentat polític que compta amb anys d'experiència en recerca a Nova Jersey, en particular, a Newark, on ensenya. RIIM tindrà un benefici dels seus contactes a nivell de base, així com el seu coneixement sobre els contextos polítics en què operen les organitzacions d'immigrants.

Traductor

Contacti amb nosaltres