El Dr Fine Janice | Senior Research Fellow

3 novembre 2011 - no hi ha comentaris . Publicat per de Personal .

El Dr Janice Fine

Janice és director de la facultat del Programa d'Immigració i democràcia, i és el professor assistent d'estudis laborals i relacions laborals a l'Escola d'Administració i Relacions Laborals.

Janice és també investigador principal de l'organització i la política en el Centre per al Canvi Comunitari (CCC). Un veterà de 20 anys dels moviments obrers i l'organització comunitària, centra la seva atenció en la difícil situació dels treballadors de baixos salaris dels immigrants. Els seus Centres de Treballadors del llibre: l'organització de comunitats en la vora de la Dream va ser llançat al gener de 2006 per Cornell University Press i l'Institut de Política Econòmica. El seu projecte més recent, aparegut en els mitjans de comunicació més importants de tot el país, és una empresa social amb CCC i vuit centres de treballadors a tot el país per proporcionar serveis financers fiables i assequibles per als treballadors amb els salaris dels immigrants. Al setembre de 2007, Fina va ser nomenat pel Governador Corzine a Tauler d'Alt Nivell a Nova Jersey en la integració dels immigrants.

E-mail:

jrfine@rci.rutgers.edu

Traductor

Contacti amb nosaltres