Членка на Ню Джърси Министерството на образованието

30 октомври 2011 г. - няма коментари . Публикувано от в образователни ресурси .

Членка на Ню Джърси Министерството на образованието дава обяснения на действащото законодателство и разпоредбите по отношение на правото на учениците имигранти на достъп до обществените училища в Ню Джърси.

Сайт връзка: http://www.state.nj.us/education/news/2002/1021imm.htm

Свържете се с нас