Решаването на Америка по заетостта-базирани имиграционна пъзел

30 октомври 2011 г. - няма коментари . Публикувано от във външните връзки .

На грунд ACIP на заетостта имиграция дава един преглед на системата, както и подробности по конкретни теми имиграция, предоставяне на решения за реформа, която ще помогне за създаване на американски работни места, засилване на икономиката и изграждане на конкурентоспособна американската работна сила.

http://www.acip.com/primer/

Свържете се с нас