Стипендии за студенти

Следва списък на стипендии на студенти, независимо от техния статут на имигранти.

Могат да прилагат други ограничения за допустимост. Свържете се с отделните институции за повече информация.


Други възможности за стипендии:

The LUPE фонд, Inc, един 501c3 с нестопанска цел, предлага стипендии за Latina колежани в Ню Джърси.
Заявлението е на разположение онлайн на адрес:

http://www.lupelatinasummit.com/application/LUPE-ScholarshipApplication-AUGUST-2012.pdf