Национален ден на работник Организиране мрежа

7 януари, 2012 г. - няма коментари . Публикувано от в трудовите отношения .

NDLON подобрява живота на надничари в Съединените щати. За тази цел, NDLON работи, за да се уеднакви и укрепва е членуващи организации да бъдат по-стратегическо и ефективно в техните усилия за развитие на лидерство, мобилизиране, и да организират надничари, за да се защитят и да разширят техните граждански, трудови и човешки права. NDLON насърчава по-безопасни по-хуманни среда за надничар, мъже и жени, за да изкарват прехраната си, да допринасят за обществото, и да се интегрират в общността.

Сайт:

http://www.ndlon.org/~~V

Свържете се с нас