Лигата на Съединените американски граждани на Латинска

30 октомври 2011 г. - няма коментари . Публикувано от гражданските ресурси права .

LULAC е най-старият и най-голямата латино гражданска организация за права в САЩ. LULAC има за цел да ускори икономическото състояние, образованост, политическо влияние, жилищно настаняване, здравеопазване и граждански права на Испанци население на Съединените щати.

Сайт:

http://lulac.org/about/mission/~~V

Свържете се с нас