Ръководството на конференция по граждански права

30 октомври 2011 г. - няма коментари . Публикувано от гражданските ресурси права .

Ръководството на конференция по граждански и човешки права е коалиция, обвинен от разнообразните си членство на повече от 200 национални организации за насърчаване и защита на гражданските и човешките права на всички лица, в Съединените щати. Чрез застъпничество и приобщаване на целевите избирателни райони, ръководството на Конференцията работи към целта на един по-отворен и просто общество - Америка толкова добър, тъй като неговите идеали.

Сайт:

http://www.civilrights.org

Свържете се с нас