Официален вестник на международната миграция и интеграция

30 октомври 2011 г. - няма коментари . Публикувано от във външните връзки .

Вестник на международната миграция и интеграция (Джими) е мултидисциплинарен рецензирани научно списание, което публикува оригинални научни статии, политически дискусии и рецензии на книги, които се подобри разбирането на имиграцията, сетълмент и интеграция и които допринасят за развитието на политиката.

http://www.springerlink.com/content/1874-6365

Свържете се с нас