Кръстопът на света: нови американци в Middlesex County, Ню Джърси

Get the report in your inbox!

Вземете доклада в пощенската си кутия!

Middlesex County има трето най-голям брой на имигрантите сред новите графство Джърси. Подобно на новодошлите в национален мащаб, тези в централната част на Ню Джърси най-често живеят в предградията. Около половината са азиатски. Латиноамериканци нареждат на второ място.

Като civically ангажирани съседи те кара на икономиката и оживяване на културата.

Карти, таблици, диаграми и анализи, предаде широчина, възможности и предизвикателства, че голям брой от новодошлите са доведени до Middlesex County и в Ню Джърси, като цяло.

Прочетете този невероятен анализ, написан от д-р Анастасия Ман днес!

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития.

Преглед по дни

Свържете се с нас