Култивиране Испанци общности

30 октомври 2011 г. - няма коментари . Публикувано от гражданските ресурси права .

CNC е нестопанска организация, която предоставя на човешките услуги на лица, нуждаещи се от всички расови и етнически групи. CNC подпомага хората да станат самостоятелни и да изгражда мостове между различните общности в Америка.

Сайт:

http://www.cnc.org/mission.php

Свържете се с нас