Asian Pacific Американски труда Alliance

30 октомври 2011 г. - няма коментари . Публикувано от в трудовите отношения .

Основана през 1992 г., на азиатския тихоокеански American труда Alliance, (APALA), AFL-CIO, е първата и единствената национална организация на Asian Pacific Американски (АПА) на синдикалните членове. От основаването си, APALA изигра изключителна роля в справянето с проблемите на работното място на 660,000 членовете на APA съюз и като мост между по-широкия работническото движение и APA общността. Подкрепена със силната подкрепа на AFL-CIO, APALA има 13 глави и предварителни глави и националния офис във Вашингтон

Сайт:

http://www.apalanet.org/~~V

Свържете се с нас