Фондация The Ани Е. Кейси

30 октомври 2011 г. - няма коментари . Публикувано от в образователни ресурси .

Фондация Ани Е. Кейси е частна благотворителна организация, посветена на помощ в изграждането на по-добри на фючърсните договори за деца в неравностойно положение в Съединените щати. Основната мисия на Фондацията е да насърчи публичните политики, човешки услуги реформи, и Общността подкрепя, че по-ефективно да отговарят на нуждите на уязвимите деца и семейства днес. В преследване на тази цел, Фондацията отпуска стипендии, които помагат на държави, градове и квартали модни по-иновативни и икономически ефективни отговори на тези нужди.

Сайт връзка: http://www.aecf.org/~~V

Свържете се с нас