Служба на американски приятели

7 януари, 2012 г. - няма коментари . Публикувано от в правни ресурси .

На American Friends Service комитет (AFSC) е Quaker организация, която включва хора от различни вероизповедания, които са отдадени на социалната справедливост, мир и хуманитарна помощ. Нашата работа се основава на принципите на религиозно общество на приятели, вярата в ценността на всеки човек, и вяра в силата на любовта, за преодоляване на насилието и несправедливостта.

Уебсайт

http://www.afsc.org

Свържете се с нас